STRONA W PRZEBUDOWIE
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
... śmiertelnych - stu na stu.
Liczba, która jak dotad nie uległa zmianie.

Wisława Szymborska,
Przyczynek do statystyki
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, pok. 22, tel. 22 55 20 273, w sieci UW 20 273

Podstawy statystyki dla socjologów - okładka

Grzegorz Lissowski
Jacek Haman
Mikołaj Jasiński

Podstawy statystyki dla socjologów

Pierwsze wydanie: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

format: B-5
ISBN: 978-83-7383-344-9
liczba stron: 670
do książki dołączona jest płyta CD

Drugie wydanie: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011
w trzech tomach

Pisząc tę książkę mieliśmy ambicję stworzenia podręcznika prostego, ale bez nadmiernych uproszczeń, zrozumiałego dla studenta po najbardziej elementarnym licealnym kursie matematyki, ale pożytecznego także dla czytelnika o znacznie szerszym przygotowaniu, zawierającego nie tylko zbiór przepisów postępowania w pewnych konkretnych sytuacjach, lecz przede wszystkim wyjaśniającego podstawy teoretyczne metod analizy statystycznej.

Podręcznik zawiera wprowadzenie do opisu statystycznego (opis rozkładu jednej, dwóch i wielu zmiennych, regresje pierwszego i drugiego rodzaju, mierniki siły zależności statystycznej, wprowadzenie do analiz wielowymiarowych) oraz do wnioskowania statystycznego (estymacja punktowa i przedziałowa, weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych). Charakterystyczną cechą podręcznika jest wyraźne rozdzielenie problemów opisu i wnioskowania, a także przedstawienie opisu statystycznego w kategoriach teorii decyzji. Książka uzupełniona jest płytą CD, na której znajdują się dodatkowe zadania, testy, a także animacje i interaktywne prezentacje poświęcone wybranym zagadnieniom.

Podręcznik adresowany jest do studentów, wykładowców oraz praktyków w dziedzinach socjologii, nauk politycznych i pedagogiki; będzie przydatny również dla psychologów i ekonomistów, a także dla wszystkich zainteresowanych teorią i praktyką stosowania

metod statystycznych w naukach społecznych.

Książkę można nabyć w księgarniach naukowych, a także w licznych księgarniach internetowych, w tym w księgarni WN Scholar.

Spis treści Podstaw statystyki dla socjologów