STRONA W PRZEBUDOWIE
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
... śmiertelnych - stu na stu.
Liczba, która jak dotad nie uległa zmianie.

Wisława Szymborska,
Przyczynek do statystyki
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, pok. 22, tel. 22 55 20 273, w sieci UW 20 273

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2016/2017:

 • ADI: badania edukacyjne
 • ADI: Statystyczne sposoby rozwiązywania praktycznych problemów badań sondażowych
 • Badanie struktury społecznej – zagadnienia, pomiar, metody analizy
 • Demografia społeczna
 • Losy miliona absolwentów na rynku pracy. Metody analiz procesów dynamicznych na podstawie danych administracyjnych.
 • Metody analizy danych w badaniach marketingowych
 • Procesy ludnościowe
 • Seminarium magisterskie: Metody ilościowe i socjologia polityki
 • Statystyka II: modele liniowe
 • Walka politycznych byków, czy kalkulacja graczy? Jak zmierzyć walkę o władzę w zgromadzeniu? Indeksy siły i ich zastosowania w naukach społecznych.
 • WAR BAD: Mikro – makro. Pułapki wspólnego działania w ujęciu eksperymentalnym
 • Warsztaty statystyczne
 • Wprowadzenie do statystyki
 • Wybór społeczny. Teoria i zastosowania