STRONA W PRZEBUDOWIE
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
... śmiertelnych - stu na stu.
Liczba, która jak dotad nie uległa zmianie.

Wisława Szymborska,
Przyczynek do statystyki
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, pok. 22, tel. 22 55 20 273, w sieci UW 20 273

Zespół:

Pracownicy
e-mail
dr Katarzyna Abramczuk k.abramczuk (at) uw.edu.pl
www dr hab. Jacek Haman
kierownik ZSDiSM
jhaman (at) is.uw.edu.pl
dr hab. Mikołaj Jasiński mikoj (at) is.uw.eu.pl
dr Marta Kiełkowska mkielkowska (at) is.uw.edu.pl
dr Marek Styczeń stymar (at) is.uw.edu.pl
Pracownicy-emeryci
prof. dr hab. Grzegorz Lissowski gliss (at) is.uw.edu.pl
dr Henryk Banaszak habanasz (at) is.uw.edu.pl
Doktoranci
mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik (at) is.uw.edu.pl
Współpracownicy
www dr Barbara Jancewicz jancewiczb (at) is.uw.edu.pl
www dr Dariusz Przybysz
IFiS PAN
przybysz (at) ifispan.waw.pl
www dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
Zakład Socjologii Ogólnej
j.konieczna (at) is.uw.edu.pl
dr Anna Baczko
Zakład Socjologii Edukacji
anna.baczko(at) is.uw.edu.pl
dr Agata Komendant-Brodowska
Zakład Socjologii Edukacji
komendanta (at) is.uw.edu.pl
dr Tomasz Zając
Zakład Socjologii Edukacji
zajac (at) is.uw.edu.pl
dr Marek Bożykowski mbozykowski (at) uw.edu.pl

Aktualizacja:  16 stycznia 2019